Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

31/07/2007

Lettre au Ministre de l'Education et de la culture

L'assocation ÓVÁS! a adressé une lettre au Ministre de l'Education et de la culture le 20 juin dernier pour lui faire connaître son inquiétude quant au sort de 22 immeubles du quartier juif de Budapest (7ème arrondissement dénommé Erzsébetváros et partie du 6ème arrondissement - voir liste et adresses en bas de la lettre). Ces 22 immeubles ont reçu un avis favorable de classement comme monument historique de la part de l'Office du patrimoine (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - KÖH) mais le ministère ne lui a donné aucune suite. ÓVÁS! souligne qu'il est rarissime en Europe ou en Hongrie, que le ministère ne suive pas l'avis d'un organisme professionnel d'Etat. Dans le cas de la gare de Józsefváros (8ème arrondissement), une procédure identique avait ouvert la voie aux démolitions d'immeubles de valeur.

La lettre développe un argumentaire et souligne les manquements de l'Etat qui n'a pas fait assez pour protéger ces zones inscrites au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle précise en outre qu'en l'absence d'un classement, ces immeubles sont voués à la destruction à court terme et demande en conclusion au ministre qu'il veuille bien signer les arrêtés de classement en attendant qu'un plan d'urbanisme soit établi et que des lois ou règlements protègent ce précieux patrimoine de la destruction.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Hiller István miniszter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.Tisztelt Miniszter Úr!

A régi pesti zsidónegyed értékeinek védelméért küzdő ÓVÁS! Egyesület aggodalommal értesült arról a tényről, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által egyedi műemléki védelemre alkalmasnak tartott VII. kerületi épületek egy része hosszabb ideje nem kapja meg a műemléki védettség életbe lépéséhez szükséges miniszteri ellenjegyzést. Ismereteink szerint a probléma jelenleg 22 házat érint a VII. kerületben.

Az épületek esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként a szükséges eljárást lefolytatta, s azokat műemléki védelemre érdemesnek találta. Szokatlan és az európai gyakorlatnak ellentmondó lépés, hogy a minisztérium a miniszteri aláírás megtagadásával vagy halogatásával felülbírálja az örökségvédelmi szervek szakmai alapú javaslatát. Sajnos, éppen közelmúltban a főváros legrégebbi vasúti pályaudvara, a Józsefvárosi pályaudvar esetében az aláírás megtagadása közvetve szabad utat engedett az értékes épület tervezett bontásának.
A régi pesti zsidónegyednek nevezett városrész 2002 óta Budapest világörökségi területének védőzónája, a hatályos jogszabályok szerint 2005 óta pedig Műemléki Jelentőségű Terület. A negyedet az elmúlt öt, de az utóbbi három évben is a legmagasabb szintű jogi védettség ellenére rendkívül súlyosan károsították az indokolatlan, rövid távú üzleti célokat szolgáló bontások. (Eddig 10 értékes házat bontottak le és további 18 bontása, vagy gyökeres átalakítása várható.) A műemléki védelemre váró 22 épület között több olyan ház található, melynek megmaradására kizárólag az egyedi műemléki védelem jelent garanciát. A negyed több értékes háza a közelmúltban éppen azért esett a bontások áldozatául, mert az egyedi védelmet nem kapta meg, többek között így tűnt el két értékes klasszicista lakóház, a Kazinczy utca 9. és a Dob utca 27. szám alatt. A területi védelem a bontások ellen hatékony védelmet nem nyújtott.
A negyed több veszélyeztetett korai lakóháza jelenleg ideiglenes műemléki védelem alatt áll, ezek védetté nyilvánítása a közeljövő fontos feladata. A műemléki védelem kiterjesztésének folyamata nem zárulhat le, s folytatódnia kell a Nagykörúton túli városrészben is.

Mindez azért szükséges, mert a Kulturális Örökségvédelemről szóló hatályos törvény nem ad kellő biztosítékot a területi védelemre, de azért is, mert a Magyar Állam nem tett eleget a védett területekre vonatkozó UNESCO által előírt kötelességének. Az UNESCO az általa védett világörökségi területekre és védőzónájukra egységes szerkezetbe foglalt Kezelési Terv (Management Plan) készítését és Kezelő Szervezet felállítását teszi kötelezővé a listára kerülés után két évre.
A Kezelési Terv és a Kezelő Szervezet hivatott bizonyítani, hogy a felvett helyszín megőrzése és fenntartható fejlődése biztosított. Erről kétévente az UNESCO Világörökségi Bizottságának be is kell számolni.
Bár Budapest Világörökségi Területeire és védőzónájukra vonatkozó Kezelési Terv - beleértve az Andrássy utat és védőzónáját, így Pest régi zsidó negyedét is - 2005 végére elkészült, nincs se törvénybe iktatva, se rendeletbe foglalva. Elvárásait senki, sem az érintett önkormányzatok, de még az Örökségvédelmi Hivatal sem tartja a maga számára kötelezőnek a bontási és építési engedélyek kiadásakor. A védett területeken, különösen Pest régi zsidó negyedében és közvetlen környezetében épp 2002 óta rendkívül gyors és intenzív változások zajlanak. A rombolást és az új építkezések nagyságrendjét, valamint silányságát senki és semmi nem fékezi. Tekintettel arra, hogy Kezelő Szervezet felállítására 2002 óta nem került sor az, azóta történt változások nincsenek számon tartva. Beszámolás az UNESCO felé hivatalosan nem történt. A régi pesti zsidó negyed belső tömbjeiben a változás mértéke már több helyen eléri a 40%-ot! Az, az építészeti és kulturális érték, ami itt 200 év során, több generáción keresztül alakult ki és még a második világháború sem pusztította el, most néhány év alatt sorra tűnik el. A helyzet botrányos!
Ennek az útnak a folytatásával Budapest elveszítheti világörökségi címét.

Kulturális miniszterként az Ön felelőssége, hogy a Műemléki Jelentőségű Területként védett Régi pesti zsidó negyed, a 19. és 20. század során kiépült, közös magyar-zsidó múltat képviselő kivételes épületegyüttes a jövő nemzedék számára ne skanzenként, hanem egységes városrészként hitelesen maradjon fenn.

Az ÓVÁS! egyesület ezért ezúton is kéri Önt, írja alá ezeknek a házaknak a védetté nyilvánítási rendeletét, és sürgősen tegyen intézkedéseket a Kezelési Terv törvényi, vagy rendeleti érvényesítésére, valamint a Kezelő Szervezet felállítására. Mindez változtatási tilalom elrendelése nélkül azonban elkésett. Addig, amíg mindez törvényileg, vagy rendeletileg nem biztosított változtatási tilalom elrendelése szükséges.


Budapest, 2007. június 20.


Tisztelettel

Jávor István
ÓVÁS! Egyesület
Elnök
Melléklet

Műemléki védelemre előterjesztett házak listája a VII. kerületben

1.Damjanich u. 35.
2.Akácfa u. 61.
3.Csányi u. 5.
4.Dob u. 18.
5.Akácfa u. 30.
6.Kazinczy u. 14.
7.Damjanich u. 3-5.
8.Klauzál tér 13.
9.Klauzál tér 11.
10.Wesselényi u. 32.
11.Akácfa u. 38.
12.Dob u. 51.
13.Akácfa u. 43.
14.Wesselényi u. 38.
15.Wesselényi u. 40.
16.Kertész u. 22.
17.Kertész u. 24-28.
18.Kertész u. 30.
19.Dob u. 53.
20.Dob u. 55.
21.Akácfa u. 8.
22.Klauzál u. 21.

28/07/2007

Pétition pour la sauvegarde du patrimoine du quartier juif de Budapest - 262 signataires fin juillet 2007

Pendant l'été, la campagne de signatures de la pétition pour la défense du patrimoine architectural et culturel de Budapest se poursuit. L'ensemble des signatures est visible sur le site des Mardis hongrois de Paris.
Il est possible et même conseillé de signer la pétition en écrivant un mail à mardishongrois@laposte.net et en précisant si on accepte que son nom soit publié.

Le présent site Sauvezbudapest dédié à la défense de Budapest a été ouvert pour rendre compte des progrès obtenus et publier des photos du vieux quartier juif de Budapest.

Les premiers résultats de notre action sont encourageants. Il est désormais acquis qu'à l'automne, une  commission d'experts de l'UNESCO et d'ICOMOS International se rendra sur place pour établir un rapport sur la situation qui est extrêmement alarmante.

Mais pendant ce temps les démolitions se poursuivent et nous devons continuer notre action jusqu'à ce qu'un moratoire sur les démolitions soit établi et une étude complète de l'aménagement de ce quartier soit réalisée par des experts indépendants des spéculateurs, sous contrôle de l'UNESCO.

De nouvelles menaces pèsent sur le quartier. Une information sera faite sur le présent blog dans un prochain article.

02/07/2007

De nouvelles photos de Martin Fejér

Martin Fejér a fait un important travail photographique dans les rues du quartier juif de Budapest.  Il a bien voulu nous les faire parvenir aux fins de publication et à titre de témoignage. Une deuxième série d'images vient d'être déposée dans un album sous le titre "Une journée dans le quartier juif - 27 février 2006". D'autres suivront bientôt.