Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

23/10/2007

Lettre ouverte au Ministre de l'Education et de la culture

Dans la lettre ouverte ci-dessous, l'association Ovás! demande au Ministre de l'Education et de la Culture d'apposer sa signature sur le projet de décret de classement pour 22 bâtiments que l'Office de défense du patrimoine culturel (KÖH) a jugé dignes d'être sauvegardés.

La lettre précise que c'est la première fois que le ministre ne suit pas une recommandation des experts du KÖH, en refusant de signer ou en laissant s'écouler les délais de signatures d'un projet de classement et qu'il s'agit là d'une pratique contraire à ce qui se passe au plan européen.

Nyílt levél Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez

Tisztelt Miniszter Úr!

A régi pesti zsidónegyed értékeinek megmaradásáért küzdő ÓVÁS! Egyesület aggodalommal értesült arról a tényről, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 2006-ban egyedi műemléki védelemre felterjesztett VII. kerületi épületek nem kapták meg a műemléki védettség életbe lépéséhez szükséges miniszteri ellenjegyzést. Ismereteink szerint a probléma jelenleg 22 házat érint a VII. kerületben.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként a szükséges eljárást lefolytatta, és a felterjesztett épületeket műemléki védelemre érdemesnek találta. Szokatlan és az európai gyakorlatnak ellentmondó lépés a minisztérium részéről, hogy a miniszteri aláírás megtagadásával vagy halogatásával felülbírálja az örökségvédelmi szervek szakmai alapú javaslatát.

A régi pesti zsidónegyednek nevezett városrész 2002 óta Budapest világörökségi területének védőzónája, a hatályos jogszabályok szerint 2005 óta Műemléki Jelentőségű Terület. A negyedet az elmúlt öt, de az utóbbi három évben is a legmagasabb szintű jogi védettség ellenére rendkívül súlyosan károsították az indokolatlan, rövid távú üzleti célokat szolgáló bontások. Eddig 12 értékes házat bontottak le – a Síp utca 8 és 10 esetében például műemléki védelem alatt álló házak estek áldozatul a féktelen „ingatlanfejlesztési” vágynak. További 16 épület bontása, vagy gyökeres átalakítása várható. A műemléki védelemre váró 22 épület között sok olyan ház található, melynek megmaradására kizárólag az egyedi műemléki védelem jelent garanciát. A területi védelem – az örökségvédelmi törvény hiányosságai miatt – a bontások ellen hatékony védelmet nem nyújt.

Tarthatatlan állapot, hogy magyar állam nem tesz eleget a védett területekre vonatkozó, az UNESCO által előírt kötelezettségeknek. Az UNESCO a világörökségi területekre és védőzónájukra egységes szerkezetbe foglalt Kezelési Terv készítését és Kezelő Szervezet felállítását teszi kötelezővé a listára kerülés után két éven belül – ez a határidő 2004-ben lejárt.

A Budapesti Világörökségi Területekre és védőzónájukra vonatkozó Kezelési Terv 2005 végére elkészült, de nincs se törvénybe iktatva, se rendeletbe foglalva. Elvárásait sem az érintett önkormányzatok, sem az Örökségvédelmi Hivatal nem tartja magára nézve kötelezőnek a bontási és építési engedélyek kiadásakor. Pest régi zsidó negyedében és közvetlen környezetében épp 2002 óta rendkívül gyors és intenzív változások zajlanak, belső tömbjeiben a változás mértéke már több helyen eléri a 40%-ot! A helyzet botrányos! Ezen az úton haladva Budapest elveszítheti világörökségi címét.

E folyamat újabb elrettentő példája, hogy a Dohány utcai zsinagóga tőszomszédságában műemlékként védett épületek bontása után kilencemeletes házak épülhetnek. A zsinagóga eltörpül e hatalmas épülettömegek mellett, környezete igénytelen lakótelep jelleget ölt, az új beépítés látványa sérti és megzavarja a holokauszt áldozatai emlékére kialakított parkot. Mindezt pontosan az emlékezés fűzfája mellől lehet majd leginkább érzékelni

Kulturális miniszterként az Ön felelőssége, hogy a Műemléki Jelentőségű Területként védett régi pesti zsidónegyed, a 19. és 20. század során kiépült, közös magyar-zsidó múltat képviselő kivételes épületegyüttes a jövő nemzedék számára egységes városrészként, hitelesen maradjon fenn.

Az ÓVÁS! Egyesület ezért kéri Önt, írja alá a műemléki védelemre felterjesztett házak védetté nyilvánítási rendeletét, és sürgősen tegyen intézkedéseket a Kezelési Terv törvényi, vagy rendeleti érvényesítésére, a Kezelő Szervezet felállítására. Kérjük, találja meg a módját annak, hogy a zsinagóga környezetében a jelenlegi tervek megváltoztatásával a hely jelentőségéhez méltó épületegyüttes szülessen.

Budapest, 2007. október. 21.

Tisztelettel

ÓVÁS! Egyesület

Melléklet

Műemléki védelemre előterjesztett házak listája a VII. kerületben

 

 1. Damjanich u. 35.

 2. Akácfa u. 61.

 3. Csányi u. 5.

 4. Dob u. 18.

 5. Akácfa u. 30.

 6. Kazinczy u. 14.

 7. Damjanich u. 3-5.

 8. Klauzál tér 13.

 9. Klauzál tér 11.

 10. Wesselényi u. 32.

 11. Akácfa u. 38.

 12. Dob u. 51.

 13. Akácfa u. 43.

 14. Wesselényi u. 38.

 15. Wesselényi u. 40.

 16. Kertész u. 22.

 17. Kertész u. 24-28.

 18. Kertész u. 30.

 19. Dob u. 53.

 20. Dob u. 55.

 21. Akácfa u. 8.

 22. Klauzál u. 21.

Les commentaires sont fermés.