Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

30/10/2007

Que reste-t-il du 27, rue Dob ?

0d22d1af021bd4504201077a582fb40a.jpg

Sur cet emplacement s'élevait un bâtiment : 

Année de construction : 1863, 1876

Architecte – concepteur : ..., Lohr Antal

Maître d'ouvrage : …, Anton Igel

Description : un étage, en forme de L, immeuble à usage d'habitation de style classiciste tardif situé dans la section déjà partiellement démolie de la rue Dob, rue de 7 mètres de large au caractère provincial.

Année de démolition : 2006 (l'association ÓVÁS! en raison de la menace de démolition avait demandé plusieurs fois sa protection à l'Office de sauvegarde du patrimoine culturel (KÖH), en vain).

Investisseur: municipalité du VIIème arrondissement

Situation actuelle: dans un environnement bâti constitué d'immeubles de deux étages, il est prévu un immeuble de 5 étages en copropriété de 35 logements, en cours de construction sur 3 parcelles réunies dont celle de l'ancien jardin d'une crèche.

25/10/2007

Open letter to Mr István Hiller, Hungary’s Minister for Culture

Open letter to Mr István Hiller, Hungary’s Minister for Culture

Dear Mr. Minister!

Having worked for the preservation of architectural values in the old Jewish quarter of Budapest, members of the association ÓVÁS! have found it worrying that the Minister has refused to give his approval to the registration of – as far as we know – 22 buildings in the 7th district as protected monuments on individual rights.

The National Office of Cultural Heritage as the competent authority carried out the necessary procedures and found that indeed the buildings on the list did deserve to be classified as protected monuments. It was an unusual decision on the Ministry’s behalf, contradicting the usual European practice, that the Minister – by refusing or delaying to sign the document- overruled the professional proposal of the cultural heritage institutions.

The so called „old Jewish quarter” in Budapest has been classified as the protection zone for the city’s world heritage site since 2002, and in accordance with the legal regulations was registered as a monument in 2005. Despite the highest level of legal protection the area in the last five years has been severely damaged by the unjustifiable deconstruction of old buildings, for the sake of short term goals. So far 12 valuable houses have been knocked down – in the case of number 8 and 10 Síp utca, two protected monuments became the victims of uncontrolled „real estate development”. A further 16 houses may be destroyed or totally rebuilt. Among those 22 buildings waiting to be recognized as protected monuments there are several houses which may only be preserved by being classified as an individual monument. Listing a whole area as protected does not guarantee protection against the deconstructions because of defaults of the cultural heritage law.

It is unacceptable that the Hungarian state does not comply with its obligations prescribed by the UNESCO which expects countries to create a Handling Plan and the appointment of a Handling Association for the cultural heritage sites within seven years after their status was allocated. This deadline was missed in 2004.

The handling plan for the Budapest world heritage site and its protection zone was finished by the end of 2005, but it never became a law or a decree. Neither the above mentioned district councils nor the National Office of Cultural Heritage feels obliged to comply with these expectations when issuing deconstruction and building permits. In Pest’s old Jewish quarter and in its immediate neighbourhood quick and intensive changes have taken place since 2002, in some of its internal blocks up to 40% has been modified. The situation is scandalous! Carrying on this way Budapest may loose its world heritage title.

One of the outrages examples of this trend is that after the deconstruction of two protected monument buildings next to the synagogue of Dohány utca, 9 storey towers may be erected there. Next to such huge blocks the synagogue would look very small, its surroundings would resemble a housing estate, and the sight of the built in area would hurt and disturb the park created there for the memory of Holocaust victims. The view will be worst from next to the memorial weeping tree.

As Minister for Culture it is your responsibility to look after the old Jewish quarter’s protected area, the unique groups of houses built through the 19th and the 20th century, representing the common Hungarian and Jewish past should remain as a uniform and authentic quarter of the city.

For this ÓVÁS! Association asks you to sign the decree granting a protected monument status to the houses on the waiting list, and urgently make the necessary steps to get the Handling plan come into force. Please try and find a way to modify the present plans, so that the buildings to be built next to the synagogue should be worthy of the significance of the place.

21 October 2007 Budapest

Yours sincerely,

ÓVÁS!”

Association for the Protection of the Cultural and Architectural Heritage of Budapest

23/10/2007

Lettre ouverte au Ministre de l'Education et de la culture

Dans la lettre ouverte ci-dessous, l'association Ovás! demande au Ministre de l'Education et de la Culture d'apposer sa signature sur le projet de décret de classement pour 22 bâtiments que l'Office de défense du patrimoine culturel (KÖH) a jugé dignes d'être sauvegardés.

La lettre précise que c'est la première fois que le ministre ne suit pas une recommandation des experts du KÖH, en refusant de signer ou en laissant s'écouler les délais de signatures d'un projet de classement et qu'il s'agit là d'une pratique contraire à ce qui se passe au plan européen.

Nyílt levél Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez

Tisztelt Miniszter Úr!

A régi pesti zsidónegyed értékeinek megmaradásáért küzdő ÓVÁS! Egyesület aggodalommal értesült arról a tényről, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 2006-ban egyedi műemléki védelemre felterjesztett VII. kerületi épületek nem kapták meg a műemléki védettség életbe lépéséhez szükséges miniszteri ellenjegyzést. Ismereteink szerint a probléma jelenleg 22 házat érint a VII. kerületben.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként a szükséges eljárást lefolytatta, és a felterjesztett épületeket műemléki védelemre érdemesnek találta. Szokatlan és az európai gyakorlatnak ellentmondó lépés a minisztérium részéről, hogy a miniszteri aláírás megtagadásával vagy halogatásával felülbírálja az örökségvédelmi szervek szakmai alapú javaslatát.

A régi pesti zsidónegyednek nevezett városrész 2002 óta Budapest világörökségi területének védőzónája, a hatályos jogszabályok szerint 2005 óta Műemléki Jelentőségű Terület. A negyedet az elmúlt öt, de az utóbbi három évben is a legmagasabb szintű jogi védettség ellenére rendkívül súlyosan károsították az indokolatlan, rövid távú üzleti célokat szolgáló bontások. Eddig 12 értékes házat bontottak le – a Síp utca 8 és 10 esetében például műemléki védelem alatt álló házak estek áldozatul a féktelen „ingatlanfejlesztési” vágynak. További 16 épület bontása, vagy gyökeres átalakítása várható. A műemléki védelemre váró 22 épület között sok olyan ház található, melynek megmaradására kizárólag az egyedi műemléki védelem jelent garanciát. A területi védelem – az örökségvédelmi törvény hiányosságai miatt – a bontások ellen hatékony védelmet nem nyújt.

Tarthatatlan állapot, hogy magyar állam nem tesz eleget a védett területekre vonatkozó, az UNESCO által előírt kötelezettségeknek. Az UNESCO a világörökségi területekre és védőzónájukra egységes szerkezetbe foglalt Kezelési Terv készítését és Kezelő Szervezet felállítását teszi kötelezővé a listára kerülés után két éven belül – ez a határidő 2004-ben lejárt.

A Budapesti Világörökségi Területekre és védőzónájukra vonatkozó Kezelési Terv 2005 végére elkészült, de nincs se törvénybe iktatva, se rendeletbe foglalva. Elvárásait sem az érintett önkormányzatok, sem az Örökségvédelmi Hivatal nem tartja magára nézve kötelezőnek a bontási és építési engedélyek kiadásakor. Pest régi zsidó negyedében és közvetlen környezetében épp 2002 óta rendkívül gyors és intenzív változások zajlanak, belső tömbjeiben a változás mértéke már több helyen eléri a 40%-ot! A helyzet botrányos! Ezen az úton haladva Budapest elveszítheti világörökségi címét.

E folyamat újabb elrettentő példája, hogy a Dohány utcai zsinagóga tőszomszédságában műemlékként védett épületek bontása után kilencemeletes házak épülhetnek. A zsinagóga eltörpül e hatalmas épülettömegek mellett, környezete igénytelen lakótelep jelleget ölt, az új beépítés látványa sérti és megzavarja a holokauszt áldozatai emlékére kialakított parkot. Mindezt pontosan az emlékezés fűzfája mellől lehet majd leginkább érzékelni

Kulturális miniszterként az Ön felelőssége, hogy a Műemléki Jelentőségű Területként védett régi pesti zsidónegyed, a 19. és 20. század során kiépült, közös magyar-zsidó múltat képviselő kivételes épületegyüttes a jövő nemzedék számára egységes városrészként, hitelesen maradjon fenn.

Az ÓVÁS! Egyesület ezért kéri Önt, írja alá a műemléki védelemre felterjesztett házak védetté nyilvánítási rendeletét, és sürgősen tegyen intézkedéseket a Kezelési Terv törvényi, vagy rendeleti érvényesítésére, a Kezelő Szervezet felállítására. Kérjük, találja meg a módját annak, hogy a zsinagóga környezetében a jelenlegi tervek megváltoztatásával a hely jelentőségéhez méltó épületegyüttes szülessen.

Budapest, 2007. október. 21.

Tisztelettel

ÓVÁS! Egyesület

Melléklet

Műemléki védelemre előterjesztett házak listája a VII. kerületben

 

 1. Damjanich u. 35.

 2. Akácfa u. 61.

 3. Csányi u. 5.

 4. Dob u. 18.

 5. Akácfa u. 30.

 6. Kazinczy u. 14.

 7. Damjanich u. 3-5.

 8. Klauzál tér 13.

 9. Klauzál tér 11.

 10. Wesselényi u. 32.

 11. Akácfa u. 38.

 12. Dob u. 51.

 13. Akácfa u. 43.

 14. Wesselényi u. 38.

 15. Wesselényi u. 40.

 16. Kertész u. 22.

 17. Kertész u. 24-28.

 18. Kertész u. 30.

 19. Dob u. 53.

 20. Dob u. 55.

 21. Akácfa u. 8.

 22. Klauzál u. 21.

08/10/2007

Les journées du patrimoine européen, Budapest : encore des immeubles démolis

"En fin de semaine, les associations ÓVÁS! et Marom ont invité à une promenade commune. A l'occasion des journées du Patrimoine culturel nous aurions pu nous promener, fiers, nous émerveillant du passé, évoquant les souvenirs des temps anciens. Le soleil brillait, pas un souffle de vent, nous étions réunis à quelques-uns, tout était donc réuni pour que nous terminions la semaine sur une belle promenade. Du moins, presque tout. Le motif de la promenade étant en effet que les maisons des familles János Kőrös et Kassowitz avaient quasiment disparu, les immeubles qui se trouvaient 8 et 10 rue Sip. De nouvelles démolitions, de nouvelles protestations, de nouveau dans le quartier juif."

"Európai Kulturális Örökség Napjai, Budapest: újabb lerombolt házak

A hétvégén az ÓVÁS! és a Marom közös sétára invitált. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából sétálhattunk volna büszkén, elmerengve a múlton, felidézve régi korok emlékeit. A nap sütött, a szél sem fújt, jó páran összegyűltünk, minden adott volt tehát, hogy egy kellemes sétával zárjuk a hetet. Vagyis majdnem minden. Az apropót ugyanis az adta, hogy nagyjából eltűntek Kőrös János és a Kassowitz család házai, azaz a Síp utca 8 és 10. alatt található épületek. Újabb bontás, újabb tiltakozás, megint a zsidó negyedben."

La suite de l'article sur épitészfórum site spécialisé en architecture, urbanisme et arts visuels. On y trouve des photos et des liens vers d'autres articles sur le même sujet.

03/10/2007

Les "investisseurs" jouent la montre

Une commission d'experts mandatée par le Comité du Patrimoine de l'UNESCO doit se rendre à Budapest pour constater l'état de conservation du secteur inscrit au Patrimoine mondial. Cete mission devait se rendre à Budapest en septembre 2007. Aux dernières nouvelles, le groupe d'experts n'est pas encore constitué et sa mission devrait intervenir courant novembre. Les procédures internationales sont évidemment complexes, lourdes et lentes à se mettre en place. En face de cela, les spéculateurs, les politiciens véreux et leurs bulldozers disposent d'une remarquable souplesse, de moyens importants, de complicités douteuses et surtout d'une capacité d'agir vite. Dans le cas de Budapest, se joue une véritable course contre la montre. Que restera-t-il des immeubles de style sécession, éclectique, classiciste, etc dans quelques mois?

02/10/2007

De l'inconvénient d'acheter un appartement dans un immeuble classé

Milyen hátulütői vannak a műemlék lakásnak?

Ha az általunk kiszemelt ingatlan műemléki védettséget élvez, alaposan meg kell gondoljuk, hogy megvesszük-e. A lakással járó kötettségek sokszor ugyanis a legalapvetőbb felújítási munkákat is lehetetlenné, de minimum engedélykötelessé teszik.

Az egyedileg védett műemléki épületeknél mindenféle beavatkozás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodájának engedélyéhez kötött, akkor is, ha egyébként nem lenne építési engedély köteles. Ilyen beavatkozás például a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, válaszfalak építése és bontása, a burkolatok, falfelületek felújítása, a homlokzaton reklám, cég- és címtábla, kirakatszekrény, napellenző elhelyezése, és még a védett ingatlan kertészeti rendezése is. A tulajdonosnak még a konyhai padlóburkolat cseréjéhez is engedélyt kell kérnie, hiszen előfordulhat, hogy a kövezet az épülettel egyidős.

****************************
Dans cet article, le quotidien hvg.hu alerte ses lecteurs sur les inconvénients qui seraient liés à l'acquisition d'un logement classé. Selon le rédacteur, les prescriptions tatillonnes iraient jusqu'à donner des règles quant au changement de sols dans la cuisine, l'élévation ou la démolition de murs de séparation intérieurs, etc. Le responsable de toutes ces tracasseries ? L'Office du patrimoine culturel (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) qui vient d'accorder le permis de démolir deux immeubles classés rue Sip.

Le rédacteur de cet article devrait se rendre à Erzsébetváros, y faire une courte promenade ou même lire le présent blog. Il verrait le peu de considération accordés aux immeubles classés et au patrimoine architectural de Budapest.

 

Le quartier juif de Budapest saccagé : des images accablantes

26ef7306023ab12d826d184cc36b9a1f.jpg
10 rue Sip - Sip utca 10
dd27f65d76e3076fac7c4a89202a3cf9.jpg
10 rue Sip vu depuis le toit de la synagogue 
2d95e440f5f241703e13bcd5e7c6544a.jpg
Porte cochère 10, rue Sip

Erzsébetváros le quartier juif de Budapest saccagé : des images désolantes

a2aa9605273204c0ff04d8673e3cfce6.jpg
Dohány utca
3cec40a8b80542e8158a425a73f9f276.jpg
Mezös séta
a01ed63da876561f18108a209ff6df6a.jpg
Mezös séta 

Une conférence de presse a été donnée par l'Association Óvás! le 25 septembre dernier sur les ruines d'immeubles classés. Ces immeubles appartenant à l'investisseur Péter Tordai, ex-président de la fédération des communautés juives (Mazsihisz) ont été démolis avec la complicité des autorités du VIIème arrondissement et de l'Etat hongrois, pour laisser la place à un ... hôtel de luxe de 8 ou 9 étages à proximité immédiate de la grande synagogue de la rue Dohány. Rappelons que l'Association Óvás! lutte depuis des années pour qu'un moratoire sur les démolitions soit pris, que soient réalisées des études d'aménagement sérieuses et indépendantes des investisseurs garantissant la préservation du patrimoine architectural tout autant que les intérêts des habitants.