Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

28/11/2007

A propos de la visite de l'expert de l'ICOMOS Michel Polge - Michel Polge ICOMOS szakértő látogatásáról

Le secrétariat du Comité hongrois du Patrimoine mondial donne ci-dessous une information sur la visite que Michel Polge, expert de l'ICOMOS, a effectuée à Budapest du 5 au 7 novembre 2007. Son rapport sera remis avant la fin de cette année ou au tout début 2008 aux autorités hongroises et notamment au Comité du patrimoine hongrois qui s'engage à le publier.

 A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatója, 2007. november 8.

Michel Polge ICOMOS szakértő látogatásáról

A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság (VÖMNB) Titkársága és Budapest Főváros közös meghívására november 5-7. között az UNESCO Világörökség Bizottság és az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), a Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa megbízásából szakértőként Budapesten tartózkodott Michel Polge úr építész-urbanista, az ICOMOS CIVVIH (Történeti Városok és Falvak Nemzetközi Bizottsága) tagja. A hivatalos, úgynevezett „reaktiv monotoring” látogatás célja az volt, hogy a szakértő tanulmányozza a budapesti világörökség helyszín, különösen is a régi pesti zsidónegyed (belső Erzsébetváros és belső Terézváros) megőrzési állapotát.

A megbízott szakértő megvizsgálta a történeti városrészt érintő szabályozási terveket, értékelte a folyamatban lévő városrendezési lépéseket, különös tekintettel a városvédők – civil szervezetek részéről az UNESCO Világörökség Központjához küldött jelzésekben foglaltakra. A túlzott bontások, átalakítások egyebek között veszélyeztetik az Andrássy úti világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét, a helyszín építészeti és kulturális karakterét, mely a Világörökségi Listára felvétel alapja volt 2002-ben.

Az ilyen missziók eljárásmódja szerint Polge úr a helyszín bejárása mellett találkozott az illetékes állami szervek képviselőivel – így a  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetőivel, munkatársaival, az országos főépítésszel, Budapest főváros és az érintett önkormányzatok (elsősorban a VI. és a VII. kerület) építészetért felelős vezetőivel, továbbá a civil szervezetek, (az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, az ÓVÁS! Egyesület, a Budapest Világörökségéért Alapítvány, Podmaniczky Páholy, városvédő egyesületek) képviselőivel.

A szakértő program szervezője a Budapest Főváros Főépítészi Irodával együttműködésben a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága volt.

Tapasztalatairól, szakvéleményéről Polge úr jelentést ad az ICOMOS Párizsi központja számára, amelyet az testületi véleménnyé formálva továbbít  az UNESCO Világörökség Központjának. Ezután készül el az UNESCO-ICOMOS közös jelentése. A jelentésről tájékoztatást kap az UNESCO Világörökség Bizottsága, és természetesen Magyarország, mint az 1972-es Világörökség Egyezmény Részes állama, egyben a szakértői látogatás kezdeményezője.

Háttér, előzmények

Budapest történeti városképének egyik kiemelkedő jelentőségű területe a 18-19. századi utca és térszerkezetű, klasszicista, historizáló és szecessziós épületekkel övezett belső Erzsébet- és Terézváros. 2002-ben a Duna-parti látképhez és a Budai Várnegyed kibővítéseként az Andrássy út is elnyerte a Világörökség címet, s ezzel egyidejűleg a sugárutat kísérő városrész a világörökségi terület védőzónája lett.

A városrész állapota, akárcsak Budapest historikus negyedeinek többsége az elmúlt század közepe óta folyamatosan romlott, felújításra, de akárcsak állagmegóvásra vajmi kevés figyelmet szenteltek a kerületek. Az 1980-as években a belső Erzsébetvárosban megindult rehabilitáció is leállt. Az 1990-ben és 2001-ben született kerületi szabályozási terv nem elsősorban az értékmegóvás mentén határozta meg a kerület fejlesztését. A ma elfogadott nemzetközi normákhoz képest sokkal szűkebben állapította meg a védendő-megtartandó értékek körét. Ennek megfelelően az 1990-es években megnövekedett, egyébként önmagában akár üdvözlendő beruházási folyamatokban is sajnos inkább bontási és újonnan beépíthető területnek tekintették a városrészt, semmint megőrzendő értéknek.

2004-ben az ÓVÁS! Egyesület kezdeményezésére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes „műemléki jelentőségű terület” védelmet rendelt el, majd a Világörökségi színhely védőzónájaként véglegesen műemléki jelentőségű területnek nyilvánította a városnegyedet. 2005-ben 51 épületet (ingatlant) a kulturális miniszter egyedileg védett műemléknek nyilvánított. Az értékvédelem és a fejlesztések közötti ellentmondás feloldásához szükséges új szabályozás elkészítésének elérése érdekében a KÖH, Budapest Főváros, valamint az ÓVÁS! Egyesület (a kulturális örökség védelméért felelős minisztérium által közigazgatási államtitkári szinten koordinált folyamat keretében is) folyamatosan sürgette az érintett területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelését (a helyi önkormányzat lehetősége), ám erre mindez ideig nem került sor.

Az ÓVÁS! Egyesület 2005 végén levélben hívta fel a Világörökség párizsi központjának figyelmét az értékromboló folyamatokra. Ezt a figyelmeztetést erősített meg petíciójában a párizsi „Mardis Hongrois” egyesület. A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság és Budapest Főváros 2007. júniusában hívta meg a Világörökség Bizottság független szakértő misszióját a negyedben kialakult helyzet objektív véleményezésére. Ennek a meghívásnak tesz eleget a párizsi központ megbízottja, Michel Polge ICOMOS szakértő.

Az UNESCO-ICOMOS missziók szabályainak megfelelően a szakértő munkája során nem adhatott nyilatkozatot a sajtónak, mivel a megállapításait először a kiküldő szervezetekkel, azok szakembereivel kell egyeztetnie-véglegesítenie. Éppen ezért mindaz, ami a megbeszélésekről esetleg kiszivárgott, állítólagos, a szakértőnek tulajdonított véleményként, állásfoglalásként elhangzik, fölröppentett hírként megjelenik, súlyosan veszélyezteti az UNESCO-ICOMOS misszió munkájának eredményességét, objektivitását hitelét. A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága az UNESCO-ICOMOS hivatalos állásfoglalását, amint birtokába kerül, nyilvánosságra hozza (a szakértői vélemény legkorábban ez év végén, vagy az új év elején várható).

Source Site du Comité hongrois du Patrimoine mondial

Les commentaires sont fermés.