Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

19/01/2008

Un moratoire sur les transformations dans le quartier juif de Budapest vient d'être voté

Un moratoire sur les démolitions et transformations d'immeubles a été voté par le conseil municipal du VIIème arrondissement lors de sa réunion du 18 janvier 2008.

C'est une première victoire qui en appelle d'autres !!!

 Ci-dessous l'ordre du jour de la réunion. 

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
2008. január 18-án (péntek) 9 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros
Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet

Javasolt napirendi pontok
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2008. ( ... ...) önkormányzati rendelete az
Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének VII. kerület Városligeti
fasor-Dózsa György út-Damjanich utca-Bajza utca által határolt,
valamint a Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor
utca-Dembinszky utca által határolt területekre kiterjedő
módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2008. (....) önkormányzati rendelete a VII.
kerület Károly krt. - Király utca - Csányi utca - Klauzál tér -
Klauzál utca - Dohány utca által határolt területre vonatkozó
változtatási tilalom elrendeléséről

Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének ……/2008.(…….) önkormányzati rendelete a Garay
téren gépjárművel történő várakozás rendjének ideiglenes
szabályozásáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
4.) Megállapodás a "Garay házban" található parkolóhelyekre
vonatkozó bérlő kijelölési jogról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
5.) Tájékoztató az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2007. évi munkájáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
6.) Interpellációk, képviselői kérdések
Zárt ülés keretében:
7.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen
benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
8.) Személyi ügy
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
9.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött
adásvételi szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester


A Képviselő-testület ülése a 7. – 9. pontok kivételével nyilvános,
melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

Budapest, 2008. január 10.

Hunvald György

Les commentaires sont fermés.